Dump of DIALOG #1001

DIALOG #1001
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 120
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Je vyžadován soubor"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Vložte instalační disk od výrobce a zajistěte, aby níže\n
byla zvolena odpovídající mechanika", 503, 130, 0x50020000, 10, 10, 175, 38, 0x0
    CONTROL "", 504, 130, 0x50020000, 10, 50, 175, 38, 0x0
    CONTROL "Zkopírovat soubory výrobce z:", 505, 130, 0x50020000, 10, 90, 175, 11, 0x0
    CONTROL "", 506, 133, 0x50230842, 10, 100, 175, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 195, 10, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Storno", 2, 128, 0x50010000, 195, 30, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Procházet...", 507, 128, 0x50010000, 195, 100, 60, 14, 0x0