Dump of STRINGTABLE #7 (strings 96..111)

STRINGTABLE #7 (strings 96..111)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
96 empty empty
97 empty empty
98 empty empty
99 empty empty
100 empty empty
101 "Vložen nový %s objekt do Vašeho dokumentu" "Insert a new %s object into your document"
102 "Vložen obsah souboru jako objekt do Vašeho dokumentu, takže ho můžete upravit programem, kterým byl vytvořen." "Insert the contents of the file as an object into your document so that you may activate it using the program which created it."
103 "Procházet" "Browse"
104 "Soubor není platným OLE modulem. Nelze registrovat OLE propojení." "File does not appear to be a valid OLE module. Unable to register OLE control."
105 "Přidat řídící prvek" "Add Control"
106 empty empty
107 empty empty
108 empty empty
109 empty empty
110 empty empty
111 empty empty