Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
id Czech (Neutral) English (United States)
32 "znak" "character"
33 "seznam" "list"
34 "položka seznamu" "list item"
35 "Obrys" "outline"
36 "outline item" "outline item"
37 "záložka stránky" "page tab"
38 "property page" "property page"
39 "indikátor" "indicator"
40 "grafika" "graphic"
41 "Něměnný text" "static text"
42 "text" "text"
43 "tlačítko" "push button"
44 "zaškrtávátko" "check button"
45 "přepínač" "radio button"
46 "kombinované pole" "combo box"
47 "drop down" "drop down"