Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
id Czech (Neutral) English (United States)
0 "neznámý objekt" "unknown object"
1 "Titulní lišta" "title bar"
2 "lišta nabídek" "menu bar"
3 "lišta posuvníků" "scroll bar"
4 "grip" "grip"
5 "zvuk" "sound"
6 "kurzor" "cursor"
7 "stříška" "caret"
8 "výstraha" "alert"
9 "okno" "window"
10 "klient" "client"
11 "vyskakovací nabídka" "popup menu"
12 "položka nabídky" "menu item"
13 "kontextová nápověda" "tool tip"
14 "aplikace" "application"
15 "dokument" "document"