Dump of DIALOG #4000

DIALOG #4000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Obsah"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Certifikáty", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 50, 0x0
    CONTROL "Certifikáty jsou využívány pro Vaši osobní identifikaci a k identifikaci certifikačních autorit a vydavatelů.", 65535, 130, 0x50020000, 58, 14, 252, 18, 0x0
    CONTROL "Certifikáty...", 4100, 128, 0x50010000, 146, 34, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Vydavatelé...", 4101, 128, 0x50010000, 230, 34, 80, 14, 0x0