Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Obecné"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Domovská stránka", 65535, 128, 0x50000007, 4, 4, 312, 56, 0x0
    CONTROL "Můžete zvolit adresu, která bude použita jako domovská stránka.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 14, 300, 10, 0x0
    CONTROL "", 1000, 129, 0x50810080, 10, 26, 300, 12, 0x0
    CONTROL "&Aktuální stránka", 1001, 128, 0x50010000, 58, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Standardní nastavení", 1002, 128, 0x50010000, 144, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Prázdná stránka", 1003, 128, 0x50010000, 230, 42, 80, 14, 0x0
    CONTROL "Historie prohlížení", 65535, 128, 0x50000007, 4, 66, 312, 42, 0x0
    CONTROL "Můžete vymazat mezipaměť stránek, cookies a další data.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 76, 300, 10, 0x0
    CONTROL "Smazat soubory...", 1004, 128, 0x50010000, 144, 90, 80, 14, 0x0
    CONTROL "&Nastavení...", 1005, 128, 0x50010000, 230, 90, 80, 14, 0x0