Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1216 "Ano" "Yes"
1217 "Ne" "No"
1218 "Export proběhl úspěšně." "The export was successful."
1219 "Export se nezdařil." "The export failed."
1220 "Exportovat soukromý klíč" "Export Private Key"
1221 "The certificate contains a private key which may be exported along with the certificate." "The certificate contains a private key which may be exported along with the certificate."
1222 "Zadejte heslo" "Enter Password"
1223 "Soukromý klíč je dobré chránit heslem." "You may password-protect a private key."
1224 "Hesla se neshodují." "The passwords do not match."
1225 "Upozornění: soukromý klíč tohoto certifikátu nemohl být otevřen." "Note: The private key for this certificate could not be opened."
1226 "Poznámka: Soukromou část klíče tohoto certifikátu nelze exportovat." "Note: The private key for this certificate is not exportable."
1227 empty empty
1228 empty empty
1229 empty empty
1230 empty empty
1231 empty empty