Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Ano"
1217 "Ne"
1218 "Export proběhl úspěšně."
1219 "Export se nezdařil."
1220 "Exportovat soukromý klíč"
1221 "The certificate contains a private key which may be exported along with the certificate."
1222 "Zadejte heslo"
1223 "Soukromý klíč je dobré chránit heslem."
1224 "Hesla se neshodují."
1225 "Upozornění: soukromý klíč tohoto certifikátu nemohl být otevřen."
1226 "Poznámka: Soukromou část klíče tohoto certifikátu nelze exportovat."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty