Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Průvodce exportem certifikátu"
1201 "Formát exportu"
1202 "Zvolte formát ve kterém bude obsah uložen."
1203 "Název souboru pro export"
1204 "Zadejte název souboru do kterého bude uložen obsah."
1205 "Soubor již existuje. Chcete jej nahradit?"
1206 "binární, algoritmem DER šifrovaný X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
1208 "Certificate Revocation List (*.crl)"
1209 "Certificate Trust List (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
1211 "Personal Information Exchange (*.pfx)"
1212 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1213 "Formát souboru"
1214 "Include all certificates in certificate path"
1215 "Exportovat klíče"