Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 "Ověření licenčního serveru"
1121 "Certificate Request Agent"
1122 "Přihlášení pomocí čipové karty"
1123 "Archivace soukromého klíče"
1124 "Key Recovery Agent"
1125 "Directory Service Email Replication"
1126 empty
1127 empty
1128 empty
1129 empty
1130 empty
1131 empty
1132 empty
1133 empty
1134 empty
1135 empty