Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Allows secure communication over the Internet"
1105 "Allows data to be signed with the current time"
1106 "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
1107 "Umožní, aby data na disku byla šifrována."
1108 "Obnovení souboru"
1109 "Ověřování ovladačů hardware pro Microsoft Windows"
1110 "Ověřování součástí systému Microsoft Windows"
1111 "ověření OEM systémové komponenty"
1112 "Embedded Windows System Component Verification"
1113 "Root List Signer"
1114 "Qualified Subordination"
1115 "Obnova klíče"
1116 "Podepisování dokumentů"
1117 "Doživotní podepisování"
1118 "digitální ochrana „autorských“ práv (DRM)"
1119 "Key Pack Licenses"