Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Zadané OID již existuje."
1041 "Vybrat úložiště certifikátů"
1042 "Zvolte prosím úložiště certifikátů."
1043 "Průvodce importem certifikátu"
1044 "Soubor obsahuje objekty, které neodpovídají zadaným požadavkům. Zvolte prosím jiný soubor."
1045 "Soubor k importu"
1046 "Zadejte soubor, který chcete importovat."
1047 "Úložiště certifikátů"
1048 "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists."
1049 "Certifikát X.509 (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Všechny soubory (*.*)"