Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
Compare with English (United States) >>
1024 "Pouze nezbytně nutné rozšiřující moduly"
1025 "Pouze vlastnosti"
1026 "Verze"
1027 "Sériové číslo"
1028 "Vydavatel"
1029 "Platné od"
1030 "Platné do"
1031 "Subjekt"
1032 "Veřejná část klíče"
1033 "%1 (%2!d! bitů)"
1034 "Otisk algoritmem SHA1"
1035 "Enhanced key usage (property)"
1036 "Zapamatovatelný název"
1037 "Popis"
1038 "Vlastnosti certifikátu"
1039 "Zadejte prosím OID ve tvaru 1.2.3.4"