Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Vydáno komu: "
1011 "Vydal: "
1012 "Platné od "
1013 " do "
1014 "Tento certifikát má neplatný podpis."
1015 "Platnost tohoto certifikátu vypršela, nebo ještě nezačala."
1016 "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
1017 "Tento certifikát byl zneplatněn jeho vydavatelem."
1018 "Tento certifikát je v pořádku."
1019 "Pole"
1020 "Hodnota"
1021 "<Vše>"
1022 "Pouze pole verze 1"
1023 "Pouze rozšíření"