Dump of DIALOG #118

DIALOG #118
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Průvodce exportem certifikátu"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Completing the Certificate Export Wizard", 2900, 130, 0x50020000, 115, 1, 195, 40, 0x0
    CONTROL "Úspěšně jste prošli kroky Průvodce pro export certifikátu.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 33, 195, 24, 0x0
    CONTROL "Zadali jste tato nastavení:", 65535, 130, 0x50020000, 115, 57, 195, 12, 0x0
    CONTROL "", 2911, "SysListView32", 0x50814005, 115, 67, 174, 100, 0x0