Dump of DIALOG #110

DIALOG #110
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Průvodce importem certifikátu"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Completing the Certificate Import Wizard", 2700, 130, 0x50020000, 115, 1, 195, 40, 0x0
    CONTROL "Úspěšně jste prošli kroky Průvodce pro import certifikátu.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 33, 195, 24, 0x0
    CONTROL "Zadali jste tato nastavení:", 65535, 130, 0x50020000, 115, 57, 195, 12, 0x0
    CONTROL "", 2707, "SysListView32", 0x50814005, 115, 67, 174, 100, 0x0