Dump of STRINGTABLE #79 (strings 1248..1263)

STRINGTABLE #79 (strings 1248..1263)
Compare with English (United States) >>
1248 "podepsání certifikátu"
1249 "Off-line CRL Signing"
1250 "CRL Signing"
1251 "Pouze pro zašifrování"
1252 "Pouze pro rozšifrování"
1253 "SSL ověřování klienta"
1254 "SSL ověřování serveru"
1255 "S/MIME"
1256 "Podpis"
1257 "SSL certifikační autorita"
1258 "S/MIME CA"
1259 "Signature CA"
1260 empty
1261 empty
1262 empty
1263 empty