Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
id Czech (Neutral) English (United States)
1232 "CA Compromise" "CA Compromise"
1233 "Affiliation Changed" "Affiliation Changed"
1234 "Nahrazeno" "Superseded"
1235 "Operace byla přerušena" "Operation Ceased"
1236 "Certificate Hold" "Certificate Hold"
1237 "Finanční informace =" "Financial Information="
1238 "Dostupné" "Available"
1239 "Nedostupné" "Not Available"
1240 "Splňuje kritéria =" "Meets Criteria="
1241 "Ano" "Yes"
1242 "Ne" "No"
1243 "Digitální podpis" "Digital Signature"
1244 "Non-Repudiation" "Non-Repudiation"
1245 "Zašifrování klíče" "Key Encipherment"
1246 "Zašifrování dat" "Data Encipherment"
1247 "Key Agreement" "Key Agreement"