Dump of STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)

STRINGTABLE #78 (strings 1232..1247)
Compare with English (United States) >>
1232 "CA Compromise"
1233 "Affiliation Changed"
1234 "Nahrazeno"
1235 "Operace byla přerušena"
1236 "Certificate Hold"
1237 "Finanční informace ="
1238 "Dostupné"
1239 "Nedostupné"
1240 "Splňuje kritéria ="
1241 "Ano"
1242 "Ne"
1243 "Digitální podpis"
1244 "Non-Repudiation"
1245 "Zašifrování klíče"
1246 "Zašifrování dat"
1247 "Key Agreement"