Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
id Czech (Neutral) English (United States)
1216 "Žádné" "None"
1217 empty empty
1218 "Informace nejsou dostupné" "Information Not Available"
1219 "Authority Info Access" "Authority Info Access"
1220 "Přístupová metoda =" "Access Method="
1221 "OCSP" "OCSP"
1222 "Vydavatel certifikační autority" "CA Issuers"
1223 "Unknown Access Method" "Unknown Access Method"
1224 "Alternativní název" "Alternative Name"
1225 "CRL Distribution Point" "CRL Distribution Point"
1226 "Distribution Point Name" "Distribution Point Name"
1227 "Celé jméno" "Full Name"
1228 "RDN Name" "RDN Name"
1229 "CRL Reason=" "CRL Reason="
1230 "Vydavatel CRL" "CRL Issuer"
1231 "Key Compromise" "Key Compromise"