Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Identifikátor klíče ="
1201 "Vydavatel certifikátu"
1202 "Sériové číslo certifikátu"
1203 "Jiný název ="
1204 "Emailová adresa"
1205 "DNS název ="
1206 "Directory Address"
1207 "URL="
1208 "IP Adresa ="
1209 "Síťová maska ="
1210 "Registrovaný identifikátor ="
1211 "Neznámé použití klíče"
1212 "Typ subjektu ="
1213 "Certifikační autorita"
1214 "End Entity"
1215 "Path Length Constraint="