Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1120 "IP security user" "IP security user"
1121 "Šifrování souborového systému" "Encrypting File System"
1122 "Ověřování ovladačů hardware pro Microsoft Windows" "Windows Hardware Driver Verification"
1123 "Ověřování součástí systému Microsoft Windows" "Windows System Component Verification"
1124 "ověření OEM systémové komponenty" "OEM Windows System Component Verification"
1125 "Embedded Windows System Component Verification" "Embedded Windows System Component Verification"
1126 "Key Pack Licenses" "Key Pack Licenses"
1127 "Ověření licenčního serveru" "License Server Verification"
1128 "Přihlášení pomocí čipové karty" "Smart Card Logon"
1129 "digitální ochrana „autorských“ práv (DRM)" "Digital Rights"
1130 "Qualified Subordination" "Qualified Subordination"
1131 "Obnova klíče" "Key Recovery"
1132 "Podepisování dokumentů" "Document Signing"
1133 "IP security IKE intermediate" "IP security IKE intermediate"
1134 "Obnovení souboru" "File Recovery"
1135 "Root List Signer" "Root List Signer"