Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
id Czech (Neutral) English (United States)
1104 "Získat CRL" "Get CRL"
1105 "Požadavek na zneplatnění" "Revoke Request"
1106 "Čekající dotaz" "Query Pending"
1107 "Certificate Trust List" "Certificate Trust List"
1108 "Archived Key Certificate Hash" "Archived Key Certificate Hash"
1109 "Období pro používání soukromého klíče" "Private Key Usage Period"
1110 "Informace o klientovi" "Client Information"
1111 "Ověření serveru" "Server Authentication"
1112 "Ověření klienta" "Client Authentication"
1113 "Code Signing" "Code Signing"
1114 "Zabezpečený e-mail" "Secure Email"
1115 "Časové razítkování" "Time Stamping"
1116 "Microsoft Trust List Signing" "Microsoft Trust List Signing"
1117 "Microsoft Time Stamping" "Microsoft Time Stamping"
1118 "IP security end system" "IP security end system"
1119 "IP security tunnel termination" "IP security tunnel termination"