Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Získat CRL"
1105 "Požadavek na zneplatnění"
1106 "Čekající dotaz"
1107 "Certificate Trust List"
1108 "Archived Key Certificate Hash"
1109 "Období pro používání soukromého klíče"
1110 "Informace o klientovi"
1111 "Ověření serveru"
1112 "Ověření klienta"
1113 "Code Signing"
1114 "Zabezpečený e-mail"
1115 "Časové razítkování"
1116 "Microsoft Trust List Signing"
1117 "Microsoft Time Stamping"
1118 "IP security end system"
1119 "IP security tunnel termination"