Dump of STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)

STRINGTABLE #67 (strings 1056..1071)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1056 "sériové číslo" "Serial Number"
1057 "Verze certifikační autority" "CA Version"
1058 "Cross CA Version" "Cross CA Version"
1059 "Serialized Signature Serial Number" "Serialized Signature Serial Number"
1060 "Principal Name" "Principal Name"
1061 "Aktualizace produktu Windows" "Windows Product Update"
1062 "Enrollment Name Value Pair" "Enrollment Name Value Pair"
1063 "Verze operačního systému" "OS Version"
1064 "Enrollment CSP" "Enrollment CSP"
1065 "číslo CLR" "CRL Number"
1066 "Delta CRL Indicator" "Delta CRL Indicator"
1067 "Vydávající distribuční místo" "Issuing Distribution Point"
1068 "Nejnovější CRL" "Freshest CRL"
1069 "Jmenná omezení" "Name Constraints"
1070 "Policy Mappings" "Policy Mappings"
1071 "Omezení politikou" "Policy Constraints"