Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
id Czech (Neutral) English (United States)
1024 "Schopnosti S/MIME" "S/MIME Capabilities"
1025 "Upřednostňovat podepsaná data" "Prefer Signed Data"
1026 "CPS" "CPS"
1027 "Uživatelské upozornění" "User Notice"
1028 "Online protokol statutu certifikátu" "On-line Certificate Status Protocol"
1029 "Vydavatel certifikační autority" "Certification Authority Issuer"
1030 "Název certifikační šablony" "Certification Template Name"
1031 "typ certifikátu" "Certificate Type"
1032 "Certificate Manifold" "Certificate Manifold"
1033 "Netscape – typ certifikátu" "Netscape Cert Type"
1034 "Netscape – základní URL" "Netscape Base URL"
1035 "Netscape – URL pro zneplatnění" "Netscape Revocation URL"
1036 "Netscape – URL certifikační autority pro zneplatnění" "Netscape CA Revocation URL"
1037 "Netscape – URL certifikační autority pro obnovení" "Netscape Cert Renewal URL"
1038 "Netscape – URL politiky certifikační autority" "Netscape CA Policy URL"
1039 "Netscape – název SSL serveru" "Netscape SSL ServerName"