Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
1008 "Identifikátor klíče subjektu" "Subject Key Identifier"
1009 "Kód CRL důvodu" "CRL Reason Code"
1010 "Distribuční body CRL" "CRL Distribution Points"
1011 "Vylepšené použití klíče" "Enhanced Key Usage"
1012 "Authority Information Access" "Authority Information Access"
1013 "Rozšíření certifikátu" "Certificate Extensions"
1014 "Místo příští aktualizace" "Next Update Location"
1015 "Důvěra „ano či ne“" "Yes or No Trust"
1016 "Emailová adresa" "Email Address"
1017 "Nestrukturované jméno" "Unstructured Name"
1018 "Typ obsahu" "Content Type"
1019 "Message Digest" "Message Digest"
1020 "Čas podpisu" "Signing Time"
1021 "Protipodpis" "Counter Sign"
1022 "Heslo výzvy" "Challenge Password"
1023 "Nestrukturovaná adresa" "Unstructured Address"