Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 "Identifikátor klíče subjektu"
1009 "Kód CRL důvodu"
1010 "Distribuční body CRL"
1011 "Vylepšené použití klíče"
1012 "Authority Information Access"
1013 "Rozšíření certifikátu"
1014 "Místo příští aktualizace"
1015 "Důvěra „ano či ne“"
1016 "Emailová adresa"
1017 "Nestrukturované jméno"
1018 "Typ obsahu"
1019 "Message Digest"
1020 "Čas podpisu"
1021 "Protipodpis"
1022 "Heslo výzvy"
1023 "Nestrukturovaná adresa"