Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
992 empty empty
993 empty empty
994 empty empty
995 empty empty
996 empty empty
997 empty empty
998 empty empty
999 empty empty
1000 "Identifikátor klíče autority" "Authority Key Identifier"
1001 "Vlastnosti klíče" "Key Attributes"
1002 "Omezení pro použití klíče" "Key Usage Restriction"
1003 "Alternativní název subjektu" "Subject Alternative Name"
1004 "Alternativní název vydavatele" "Issuer Alternative Name"
1005 "Základní omezení" "Basic Constraints"
1006 "Využití klíče" "Key Usage"
1007 "Politiky certifikátu" "Certificate Policies"