Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Zapnutý Caps Lock může způsobit nesprávné zadání hesla.\n
\n
Stiskněte klávesu Caps Lock na své klávesnici pro vypnutí funkce Caps Lock\n
před napsáním hesla."
305 "Caps Lock je zapnutý"
306 empty
307 empty
308 empty
309 empty
310 empty
311 empty
312 empty
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty