Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Přidat/Odebrat programy"
2 "Umožňuje instalovat nový software nebo odstranit existující software z Vašeho počítače."
3 "Aplikace"
4 "Spuštění odinstalování „%s“ selhalo, možná příčína je předchozí smazání aplikace. Přejete si odstranit záznam odinstalace tohoto programu z registru?"
5 "Neurčeno"
6 "Název"
7 "Vydavatel"
8 "Verze"
9 "Instalační programy"
10 "Programy (*.exe)"
11 "Všechny soubory (*.*)"
12 "Odeb&rat"
13 "Z&měnit/Odebrat"
14 "Probíhá stahování..."
15 "Probíhá instalace..."