Dump of DIALOG #2

DIALOG #2
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 256, 138
STYLE 0x90c800c4
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Informace o podpoře"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010301, 6, 120, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Následující informace mohou být využity k získání podpory pro %s:", 1108, 130, 0x50000000, 6, 8, 220, 24, 0x0
    CONTROL "Vydavatel:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 35, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Verze:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 45, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Kontakt:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 55, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Informace o podpoře:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 65, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Telefon podpory:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 75, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Čtimne:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 85, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Aktualizace produktu:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 95, 90, 8, 0x0
    CONTROL "Komentáře:", 65535, 130, 0x50000000, 6, 105, 90, 8, 0x0
    CONTROL "", 1100, 130, 0x50000000, 100, 35, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1101, 130, 0x50000000, 100, 45, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1102, 130, 0x50000000, 100, 55, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1103, 130, 0x50000000, 100, 65, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1104, 130, 0x50000000, 100, 75, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1105, 130, 0x50000000, 100, 85, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1106, 130, 0x50000000, 100, 95, 150, 8, 0x0
    CONTROL "", 1107, 130, 0x50000000, 100, 105, 150, 8, 0x0