Dump of DIALOG #1204

DIALOG #1204
<< Hide compare with English (United States)
id Czech (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 260, 95 DIALOG 0, 0, 260, 95
STYLE 0x90c808c0 STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Instalátor Wine Mono" CAPTION "Wine Mono Installer"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Wine se nepodařilo najít balíček wine-mono potřebný pro správnou funkčnost .NET aplikací. Wine ho pro Vás může automaticky stáhnout a nainstalovat.\n
\n
Poznámka: Je doporučeno využít namísto toho balíček Vaší distribuce. Pro více detailů čtěte <a href="https://wiki.winehq.org/Mono">https://wiki.winehq.org/Mono</a>.", 1203, "SysLink", 0x50000000, 10, 10, 240, 65, 0x0
    CONTROL "Wine could not find a wine-mono package which is needed for .NET applications to work correctly. Wine can automatically download and install it for you.\n
\n
Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a href="https://wiki.winehq.org/Mono">https://wiki.winehq.org/Mono</a> for details.", 1203, "SysLink", 0x50000000, 10, 10, 240, 65, 0x0
    CONTROL "", 1201, "msctls_progress32", 0x50800001, 10, 40, 240, 12, 0x0     CONTROL "", 1201, "msctls_progress32", 0x50800001, 10, 40, 240, 12, 0x0
    CONTROL "&Instalovat", 1202, 128, 0x50030001, 200, 76, 50, 14, 0x0     CONTROL "&Install", 1202, 128, 0x50030001, 200, 76, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Storno", 2, 128, 0x50030000, 144, 76, 50, 14, 0x0     CONTROL "Cancel", 2, 128, 0x50030000, 144, 76, 50, 14, 0x0