Dump of DIALOG #1

DIALOG #1
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 320, 220
STYLE 0x90c800c4
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Instalovat/Odinstalovat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Pro instalaci nového programu z diskety, CD mechaniky nebo pevného disku klikněte na Instalovat.", 1000, 130, 0x50020000, 40, 7, 270, 20, 0x0
    CONTROL "&Instalovat...", 1010, 128, 0x50010000, 246, 26, 64, 14, 0x0
    CONTROL "", 65535, 130, 0x50001000, 7, 46, 303, 1, 0x0
    CONTROL 2, 1001, 130, 0x50000003, 7, 7, 21, 20, 0x0
    CONTROL "Následující software je možné automaticky odstranit. Pro odstranění nějakého programu nebo pro změnu jeho nainstalovaných komponent ho vyberte v seznamu a klikněte na Změnit/Odebrat.", 1002, 130, 0x50020000, 40, 54, 275, 34, 0x0
    CONTROL "", 1011, "SysListView32", 0x5001001d, 7, 90, 303, 100, 0x0
    CONTROL "I&nformace o podpoře", 1013, 128, 0x50010300, 34, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "Změnit...", 1014, 128, 0x50010000, 128, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL "Odeb&rat", 1012, 128, 0x50010000, 222, 198, 90, 14, 0x0
    CONTROL 3, 1003, 130, 0x50000003, 7, 57, 21, 20, 0x0