Dump of DIALOG #101

DIALOG #101
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0 DIALOGEX 100, 100, 400, 340, 0
STYLE 0x90cf0048 STYLE 0x90cf0048
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Detalls d'error de programa" CAPTION "Program Error Details"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000     CONTROL "", 103, 129, 0x50b10804, 4, 4, 392, 272, 0x10000
    CONTROL "Si aquest problema no està present en el Windows i encara no s'ha reportat, podeu desar la informació detallada a un fitxer utilitzant el botó "Anomenar i Desar", i llavors <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">presentar un informe d'error</a> i ajuntar aquest fitxer a l'informe.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0     CONTROL "If this problem is not present under Windows and has not been reported yet, you can save the detailed information to a file using the "Save As" button, then <a href="https://wiki.winehq.org/Bugs">file a bug report</a> and attach that file to the report.", 102, "SysLink", 0x50000000, 6, 285, 388, 32, 0x0
    CONTROL "Tanca", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0     CONTROL "Close", 1, 128, 0x50010001, 326, 320, 70, 16, 0x0
    CONTROL "Anomena i &desa...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0     CONTROL "&Save As...", 202, 128, 0x50010000, 252, 320, 70, 16, 0x0