Dump of DIALOG #100

DIALOG #100
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
DIALOGEX 100, 100, 273, 175, 0 DIALOGEX 100, 100, 273, 175, 0
STYLE 0x80c800c8 STYLE 0x80c800c8
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Error de programa" CAPTION "Program Error"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "", 100, 130, 0x50820000, 0, 0, 273, 52, 0x0     CONTROL "", 100, 130, 0x50820000, 0, 0, 273, 52, 0x0
    CONTROL "El programa %s ha trobat un problema greu i necessita tancar-se. Sentim les molèsties.", 101, 130, 0x50020000, 27, 10, 224, 30, 0x0     CONTROL "The program %s has encountered a serious problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.", 101, 130, 0x50020000, 27, 10, 224, 30, 0x0
    CONTROL "Això pot ser causat per un problema en el programa o una deficiència en el Wine. Potser voleu comprovar la <a href="https://appdb.winehq.org">base de dades d'aplicacions</a> per suggeriments sobre l'execució d'aquesta aplicació.", 102, "SysLink", 0x50000000, 27, 60, 224, 100, 0x0     CONTROL "This can be caused by a problem in the program or a deficiency in Wine. You may want to check the <a href="https://appdb.winehq.org">Application Database</a> for tips about running this application.", 102, "SysLink", 0x50000000, 27, 60, 224, 100, 0x0
    CONTROL "Tanca", 1, 128, 0x50010001, 205, 151, 60, 16, 0x0     CONTROL "Close", 1, 128, 0x50010001, 205, 151, 60, 16, 0x0
    CONTROL "&Mostra detalls", 201, 128, 0x50010000, 140, 151, 60, 16, 0x0     CONTROL "Show &Details", 201, 128, 0x50010000, 140, 151, 60, 16, 0x0