Dump of DIALOG #100

DIALOG #100
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 276, 79
STYLE 0x80c809c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "S'està esperant el programa"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010001, 219, 58, 50, 15, 0x0
    CONTROL "Termina el procés", 1, 128, 0x50010000, 136, 58, 76, 15, 0x0
    CONTROL "Una simulació de sortida o aturada està en progrés, però aquest programa no respon.\n
\n
Si termineu el procés, podeu perdre totes les dades no desades.", 65535, 130, 0x50020000, 7, 7, 262, 48, 0x0