Dump of STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)

STRINGTABLE #2055 (strings 32864..32879)
<< Hide compare with English (United States)
id Catalan (Neutral) English (United States)
32864 "El procés ha de tenir afinitat amb almenys un processador" "The process must have affinity with at least one processor"
32865 "Opció no vàlida" "Invalid Option"
32866 "No s'ha pogut definir o accedir a l'afinitat del procés" "Unable to Access or Set Process Affinity"
32867 "Procés inactiu del sistema" "System Idle Process"
32868 "No està responent" "Not Responding"
32869 "S'està executant" "Running"
32870 "Tasca" "Task"
32871 "Estat" "Status"
32872 "Canals de depuració" "Debug Channels"
32873 empty empty
32874 empty empty
32875 empty empty
32876 empty empty
32877 empty empty
32878 empty empty
32879 empty empty