Dump of STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)

STRINGTABLE #2054 (strings 32848..32863)
Compare with English (United States) >>
32848 "Agrupació NP"
32849 "Prioritat base"
32850 "Identificadors"
32851 "Fils"
32852 "Objectes GDI"
32853 "Escriptures d'E/S"
32854 "Bytes d'escriptura d'E/S"
32855 "Altres d'E/S"
32856 "Altres bytes d'E/S"
32857 "Advertència de l'Administrador de Tasques"
32858 "ADVERTÈNCIA: Canviar la classe de prioritat d'aquest\n
procés pot causar resultats no desitjats incloent la\n
inestabilitat del sistema. Esteu segur que voleu canviar la\n
classe de prioritat?"
32859 "No s'ha pogut canviar la prioritat"
32860 "ADVERTÈNCIA: Terminar un procés pot causar resultats no\n
desitjats incloent la pèrdua de dades i la inestabilitat\n
del sistema. Al procés no se li donarà l'oportunitat de\n
desar el seu estat o les seves dades abans que s'acaba.\n
Esteu segur que voleu acabar el procés?"
32861 "No s'ha pogut terminar el procés"
32862 "ADVERTÈNCIA: Depurar aquest procés pot resultar en la\n
pèrdua de dades.\n
Esteu segur que voleu adjuntar el depurador?"
32863 "No s'ha pogut depurar el procés"