Dump of STRINGTABLE #2053 (strings 32832..32847)

STRINGTABLE #2053 (strings 32832..32847)
Compare with English (United States) >>
32832 "Nom d'imatge"
32833 "PID"
32834 "CPU"
32835 "Temps de CPU"
32836 "Ús de memòria"
32837 "Delta de memòria"
32838 "Ús de memòria màxim"
32839 "Errors de pàgina"
32840 "Objectes USER"
32841 "Lectures d'E/S"
32842 "Bytes de lectura d'E/S"
32843 "ID de sessió"
32844 "Nom d'usuari"
32845 "Delta de PF"
32846 "Mida de VM"
32847 "Agrupació paginada"