Dump of STRINGTABLE #2052 (strings 32816..32831)

STRINGTABLE #2052 (strings 32816..32831)
Compare with English (United States) >>
32816 "Icones &grans"
32817 "Icones &petites"
32818 "&Detalls"
32819 "&Finestres"
32820 "&Selecciona les columnes..."
32821 "Mos&tra les tasques de 16 bits"
32822 "Historial de la &CPU"
32823 "&Un gràfic de totes les CPU"
32824 "Un grà&fic per cada CPU"
32825 "Mostra la cronologia del nucli"
32826 "Aplicacions"
32827 "Processos"
32828 "Rendiment"
32829 "Ús de la CPU: %3d%%"
32830 "Processos: %d"
32831 "Ús de la memòria: %1!u!kB / %2!u!kB"