Dump of STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)

STRINGTABLE #2051 (strings 32800..32815)
Compare with English (United States) >>
32800 "Diu a les tasques seleccionades que es tanquin"
32801 "Canvia el focus al procés de la tasca seleccionada"
32802 "Restaura l'Administrador de Tasques del seu estat amagat"
32803 empty
32804 empty
32805 "Elimina el procés del sistema"
32806 "Elimina aquest procés i tots els descendents del sistema"
32807 "Adjunta el depurador a aquest procés"
32808 "Controla en quins processadors es permet que el procés executi"
32809 "Dóna al procés la classe de prioritat REALTIME"
32810 "Dóna al procés la classe de prioritat HIGH"
32811 "Dóna al procés la classe de prioritat ABOVE NORMAL"
32812 "Dóna al procés la classe de prioritat NORMAL"
32813 "Dóna al procés la classe de prioritat BELOW NORMAL"
32814 "Dóna al procés la classe de prioritat LOW"
32815 "Controla els Canals de Depuració"