Dump of STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)

STRINGTABLE #2050 (strings 32784..32799)
Compare with English (United States) >>
32784 "No s'actualitza automàticament"
32785 "Mosaic horitzontal de les finestres en l'escriptori"
32786 "Mosaic vertical de les finestres en l'escriptori"
32787 "Minimitza les finestres"
32788 "Maximitza les finestres"
32789 "Cascada de les finestres en diagonal en l'escriptori"
32790 "Porta la finestra al primer terme, però no canvia a ella"
32791 "Mostra temes d'ajuda de l'Administrador de Tasques"
32792 "Mostra informació de programa, número de versió i drets d'autor"
32793 "Tanca l'aplicació Administrador de Tasques"
32794 "Mostra tasques de 16 bits sota el ntvdm.exe associat"
32795 "Seleccioneu quines columnes seran visibles a la pàgina Procés"
32796 "Mostra el temps del nucli als gràfics de rendiment"
32797 "Un únic gràfic d'història mostra l'ús total de la CPU"
32798 "Cada CPU té el seu propi gràfic d'història"
32799 "Porta una tasca al primer terme, canvia el focus a aquesta tasca"