Dump of STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)

STRINGTABLE #2049 (strings 32768..32783)
Compare with English (United States) >>
32768 empty
32769 empty
32770 empty
32771 "Executa un programa nou"
32772 empty
32773 "L'Administrador de Tasques queda damunt totes les finestres a menys que estigui minimitzat"
32774 "Es minimitza l'Administrador de Tasques quan es realitza una operació SwitchTo"
32775 "Amaga l'Administrador de Tasques quan es minimitza"
32776 "Força ara l'actualització de l'Administrador de Tasques, sigui quina sigui la velocitat d'actualització"
32777 empty
32778 "Mostra les tasques utilitzant icones grans"
32779 "Mostra les tasques utilitzant icones petites"
32780 "Mosta informació sobre cada tasca"
32781 "Actualitza la pantalla dues vegades per segon"
32782 "Actualitza la pantalla cada dos segons"
32783 "Actualitza la pantalla cada quatre segons"