Dump of DIALOG #143

DIALOG #143
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 255, 199
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Selecció de columnes"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 144, 178, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 198, 178, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Seleccioneu les columnes que apareixeran a la pàgina Procés de l'Administrador de Tasques.", 65535, 130, 0x50020000, 7, 7, 200, 17, 0x0
    CONTROL "&Nom d'imatge", 1022, 128, 0x58010003, 7, 28, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&PID (Identificador de procés)", 1023, 128, 0x50010003, 7, 39, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Ús de la &CPU", 1024, 128, 0x50010003, 7, 50, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&Temps de CPU", 1025, 128, 0x50010003, 7, 61, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Ús de la &memòria", 1026, 128, 0x50010003, 7, 72, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&Delta d'ús de la memòria", 1027, 128, 0x50010003, 7, 83, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Ús &mà&xim de la memòria", 1028, 128, 0x50010003, 7, 94, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&Errors de pàgina", 1029, 128, 0x50010003, 7, 105, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Objectes &USER", 1030, 128, 0x50010003, 7, 116, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Lectures d'E/S", 1031, 128, 0x50010003, 7, 127, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Bytes de lectura d'E/S", 1032, 128, 0x50010003, 7, 138, 120, 10, 0x0
    CONTROL "&ID de sessió", 1033, 128, 0x50010003, 7, 149, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Nom d'&usuari", 1034, 128, 0x50010003, 7, 160, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Delta d'errors de &pàgina", 1035, 128, 0x50010003, 132, 28, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Mida de la memòria &virtual", 1036, 128, 0x50010003, 132, 39, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Agrupació pa&ginada", 1037, 128, 0x50010003, 132, 50, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Agrupació n&o paginada", 1038, 128, 0x50010003, 132, 61, 120, 10, 0x0
    CONTROL "P&rioritat base", 1039, 128, 0x50010003, 132, 72, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Nombre d'id&entificadors", 1040, 128, 0x50010003, 132, 83, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Nombre de &fils", 1041, 128, 0x50010003, 132, 94, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Objectes GDI", 1043, 128, 0x50010003, 132, 105, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Escriptures d'E/S", 1044, 128, 0x50010003, 132, 116, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Bytes d'escriptura d'E/S", 1045, 128, 0x50010003, 132, 127, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Altres d'E/S", 1046, 128, 0x50010003, 132, 138, 120, 10, 0x0
    CONTROL "Altres bytes d'E/S", 1047, 128, 0x50010003, 132, 149, 120, 10, 0x0