Dump of DIALOG #142

DIALOG #142
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 231, 154
STYLE 0x80c800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Afinitat de processador"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "D'acord", 1, 128, 0x50010001, 120, 133, 50, 14, 0x0
    CONTROL "Cancel·la", 2, 128, 0x50010000, 174, 133, 50, 14, 0x0
    CONTROL "L'ajust d'afinitat de processador controla en quins processadors es permet que el procés executi.", 65535, 130, 0x50020000, 5, 5, 220, 16, 0x0
    CONTROL "CPU 0", 1019, 128, 0x50010003, 11, 28, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 1", 1020, 128, 0x58010003, 11, 41, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 2", 1021, 128, 0x58010003, 11, 54, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 3", 1022, 128, 0x58010003, 11, 67, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 4", 1023, 128, 0x58010003, 11, 80, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 5", 1024, 128, 0x58010003, 11, 93, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 6", 1025, 128, 0x58010003, 11, 106, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 7", 1026, 128, 0x58010003, 11, 119, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 8", 1027, 128, 0x58010003, 61, 28, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 9", 1028, 128, 0x58010003, 61, 41, 37, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 10", 1029, 128, 0x58010003, 61, 54, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 11", 1030, 128, 0x58010003, 61, 67, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 12", 1031, 128, 0x58010003, 61, 80, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 13", 1032, 128, 0x58010003, 61, 93, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 14", 1033, 128, 0x58010003, 61, 106, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 15", 1034, 128, 0x58010003, 61, 119, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 16", 1035, 128, 0x58010003, 116, 28, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 17", 1036, 128, 0x58010003, 116, 41, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 18", 1037, 128, 0x58010003, 116, 54, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 19", 1038, 128, 0x58010003, 116, 67, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 20", 1039, 128, 0x58010003, 116, 80, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 21", 1040, 128, 0x58010003, 116, 93, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 22", 1041, 128, 0x58010003, 116, 106, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 23", 1042, 128, 0x58010003, 116, 119, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 24", 1043, 128, 0x58010003, 175, 28, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 25", 1044, 128, 0x58010003, 175, 41, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 26", 1045, 128, 0x58010003, 175, 54, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 27", 1046, 128, 0x58010003, 175, 67, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 28", 1047, 128, 0x58010003, 175, 80, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 29", 1048, 128, 0x58010003, 175, 93, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 30", 1049, 128, 0x58010003, 175, 106, 41, 10, 0x0
    CONTROL "CPU 31", 1050, 128, 0x58010003, 175, 119, 41, 10, 0x0