Dump of DIALOG #134

DIALOG #134
Compare with English (United States) >>
DIALOGEX 0, 0, 247, 210, 0
STYLE 0x42000440
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
    CONTROL "Ús de la CPU", 1043, 128, 0x50010007, 5, 5, 60, 54, 0x20
    CONTROL "Ús de la memòria", 1044, 128, 0x50000027, 5, 63, 60, 54, 0x20
    CONTROL "Totals", 1037, 128, 0x50000007, 5, 122, 111, 39, 0x20
    CONTROL "Càrrega de transaccions (K)", 1038, 128, 0x50000007, 5, 166, 111, 39, 0x20
    CONTROL "Memòria física (K)", 1040, 128, 0x50000007, 126, 122, 116, 39, 0x20
    CONTROL "Memòria del nucli (K)", 1039, 128, 0x50000007, 126, 166, 116, 39, 0x20
    CONTROL "Identificadors", 1060, 130, 0x50020000, 12, 131, 43, 8, 0x0
    CONTROL "Fils", 1061, 130, 0x50020000, 12, 140, 43, 8, 0x0
    CONTROL "Processos", 1062, 130, 0x50020000, 12, 149, 43, 8, 0x0
    CONTROL "", 1024, 129, 0x50012802, 65, 131, 45, 8, 0x0
    CONTROL "", 1026, 129, 0x50012802, 65, 140, 45, 8, 0x0
    CONTROL "", 1027, 129, 0x50012802, 65, 149, 45, 8, 0x0
    CONTROL "Total", 1063, 130, 0x50020000, 12, 175, 43, 8, 0x0
    CONTROL "Límit", 1064, 130, 0x50020000, 12, 184, 43, 8, 0x0
    CONTROL "Màxim", 1065, 130, 0x50020000, 12, 193, 43, 8, 0x0
    CONTROL "", 1028, 129, 0x50012802, 65, 174, 45, 8, 0x0
    CONTROL "", 1029, 129, 0x50012802, 65, 184, 45, 8, 0x0
    CONTROL "", 1030, 129, 0x50012802, 65, 193, 45, 8, 0x0
    CONTROL "Total", 1066, 130, 0x50020000, 132, 131, 53, 8, 0x0
    CONTROL "Disponible", 1067, 130, 0x50020000, 132, 140, 53, 8, 0x0
    CONTROL "Memòria cau de sistema", 1068, 130, 0x50020000, 132, 149, 53, 8, 0x0
    CONTROL "", 1031, 129, 0x50012802, 185, 131, 48, 8, 0x0
    CONTROL "", 1032, 129, 0x50012802, 185, 140, 48, 8, 0x0
    CONTROL "", 1033, 129, 0x50012802, 185, 149, 48, 8, 0x0
    CONTROL "Total", 1069, 130, 0x50020000, 132, 174, 53, 8, 0x0
    CONTROL "Paginada", 1070, 130, 0x50020000, 132, 184, 53, 8, 0x0
    CONTROL "No paginada", 1071, 130, 0x50020000, 132, 193, 53, 8, 0x0
    CONTROL "", 1034, 129, 0x50012802, 185, 174, 48, 8, 0x0
    CONTROL "", 1035, 129, 0x50012802, 185, 184, 48, 8, 0x0
    CONTROL "", 1036, 129, 0x50012802, 185, 193, 48, 8, 0x0
    CONTROL "Historial d'ús de la CPU", 1045, 128, 0x50000007, 74, 5, 168, 54, 0x20
    CONTROL "Historial d'ús de la memòria", 1046, 128, 0x50000007, 74, 63, 168, 54, 0x20
    CONTROL "", 1047, 128, 0x50010000, 12, 17, 47, 37, 0x200
    CONTROL "", 1048, 128, 0x50010000, 12, 75, 47, 37, 0x200
    CONTROL "", 1050, 128, 0x50010000, 81, 17, 153, 37, 0x200
    CONTROL "", 1049, 128, 0x50010000, 81, 75, 153, 37, 0x200