Dump of DIALOG #133

DIALOG #133
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 247, 210
STYLE 0x42000440
EXSTYLE 0x0
CAPTION ""
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "", 1018, "SysListView32", 0x5081100d, 4, 4, 239, 180, 0x0
    CONTROL "&Termina el procés", 1017, 128, 0x50010000, 165, 189, 78, 14, 0x0
    CONTROL "&Mostra els processos de tots els usuaris", 1021, 128, 0x50010003, 4, 191, 160, 10, 0x0