Dump of MENU #144

MENU #144
Compare with English (United States) >>
0 ""
32805 "&Termina el procés"
32806 "&Termina l'arbre de processos"
32807 "&Depura"
0 SEPARATOR
0 "De&finició de la prioritat"
32809 "Temps &real"
32810 "&Alta"
32811 "&Per sobre del nivell normal"
32812 "&Normal"
32813 "Per s&ota del nivell normal"
32814 "&Baixa"
32808 "Defineix l'&afinitat..."
32815 "Edita els &canals de depuració..."