Dump of MENU #130

MENU #130
Compare with English (United States) >>
0 "&Fitxer"
32771 "&Tasca nova (executa...)"
0 SEPARATOR
32793 "&Surt de l'Administrador de Tasques"
0 "&Opcions"
32773 "Sempre &amunt"
32774 "&Minimitza-la en utilitzar"
32775 "&Amaga-la quan estigui minimitzada"
32794 "Mos&tra les tasques de 16 bits"
0 "&Visualitza"
32776 "&Actualitza ara"
0 "&Velocitat d'actualització"
32781 "&Alta"
32782 "&Normal"
32783 "&Baixa"
32784 "&En pausa"
0 SEPARATOR
32778 "Icones &grans"
32779 "Icones &petites"
32780 "&Detalls"
32795 "&Selecciona les columnes..."
0 "Historial de la &CPU"
32797 "&Un gràfic de totes les CPU"
32798 "Un grà&fic per cada CPU"
32796 "Mostra la cronologia del nucli"
0 "&Finestres"
32785 "En mosaic &horitzontal"
32786 "En mosaic &vertical"
32787 "&Minimitza"
32788 "Ma&ximitza"
32789 "&En cascada"
32790 "En primer te&rme"
0 "A&juda"
32791 "&Continguts"
32792 "&Quant a l'Administrador de Tasques"